PRIVACY STATEMENTPrivacy Statement Happy Lint
versie maart 2019
Bedankt voor je bezoek aan onze website www.happylint.nl Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn. Op deze pagina vind je informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgevers en bezoekers van onze website. Bij elk online bezoek laat je als websitegebruiker gegevens achter, zowel bewust (het invullen van een contactformulier bijvoorbeeld) of onbewust (je IP-adres). Als onderneming zijn we verantwoordelijk voor wat er met deze gegevens gebeurt en is het onze taak om deze gegevens te beschermen. In deze Privacy Statement leggen we uit hoe we dit  doen.
 
Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Happy Lint, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor-  en achternaam, (bedrijf) adresgegevens, e-mailadres, IP-adres (het adres  vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de  website.
 
Waarom hebben we deze gegevens nodig?

Je gegevens worden verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter  verbetering van de website. Jouw contactgegevens zoals naam,  telefoonnummer en/of e-mailadres gebruiken we om contact te onderhouden, je te informeren over relevante zaken en voor onze (financiële)  administratie.
 
Wat gebeurt er NIET met je  gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen en ook niet voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een  mens).
 
Worden je gegevens met derden gedeeld?
Uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
-Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit  contactformulieren
-Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens  website
 
Wat gebeurt er terwijl je surft?
Via Google Analytics worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben we geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten zoals Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben we geen invloed  op.
 
Je gegevens zijn goed beveiligd
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar certificaat. Een betrouwbare verbinding  kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de   url.
 
Hoe lang blijven je gegevens  bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande opdrachtgevers worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst uitgevoerde opdracht. De gegevens van potentiële opdrachtgevers worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn we wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 
Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten   verwijderen?
Neem contact op en we maken het, uiterlijk binnen drie werkdagen, voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de
Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback? Neem gerust contact op   met:

Ondernemer
Happy Lint
handelt in naam van Donders Productions
Everdenberg 81
4902 TT Oosterhout
Postbus 226
4900 AE Oosterhout
Telefoonnummer +31 6 51933920 E-mailadres: info@happylint.nl Website: www.happylint.nl
KvK-nummer: 70781958